Stafettsocionom eller hyrsocionom är privata konsulter som tillfälligt hyrs in av kommuners socialtjänst för att  lösa situationen med hög arbetsbelastning och brist på personal. Användningen av privata utförare i socialtjänsten är verklighet för många kommuner i hela landet visar en enkätundersökning som är genomförd av Akademikerförbundet SSR (2014).