Författare: Emir

Debattartikel i Aftonbladet
Aktuellt i föreningen

Debattartikel i Aftonbladet

VBU genom Matts Hertsberg och Sverker Sikström bemöter idag en debattartikel i Aftonbladet från ROKS, Riksorganisationen för kvinnorjourer och skyddade boenden. ROKS driver tesen att endast män utövar brott i

Läs mer »
föräldraalienation erkänns i danmark
Aktuellt i föreningen

Föräldraalienation erkänns i Danmark

En överenskommelse mellan regeringen och partierna i Danmark har tecknats för att se över Föräldraansvarslagen. Parterna vill att samarbetssabotage, inklusive föräldraalienation, ska få en helt framträdande plats i föräldraansvarslagen, och

Läs mer »
Informationsbanken

Skolan och skilsmässobarn

I varje skola finns det barn med skilda föräldrar. I ca 10% av fallen blir det en vårdnadstvist i domstol. Läs vår broschyr om hur barn och ungdomar drabbas och

Läs mer »